Tintoreria el Sol
Tintoreria el Sol
Tintoreria el Sol
Tintoreria el Sol
Tintoreria el Sol
Tintoreria el Sol
Tintoreria el Sol

HORARI D'ATENCIÓ AL PUBLIC

Horari d'estiu (Juliol i Agost)


DE DILLUNS A DIVENDRES


MATINS  DE 08:30  a  13:30


TARDES  TANCATDISSABTES TANCAT


Horari


DE DILLUNS A DIVENDRES


MATINS  DE 09:00 a  13:00

TARDES  DE 16:00   a 19:00


DISSABTE

DE 9:00 a 13:00  

Wet Cleaning ?

Què és el WET CLEAN


El WET CLEAN és un procés de neteja humida de tèxtils, en el qual utilitzem l'aigua com dissolvent, que no té gens que veure ni amb el rentat tradicional en aigua ni amb la neteja en sec.

Quin equip es necessita per al sistema WET CLEAN ?


 Rentadora que tingui un control total de la roba durant el procés de rentat, que sigui fàcil de programar i tingui accés a tots els paràmetres, com nivells d'aigua, revolucions, gir o no mentre s'ompli, etc. És necessari que la rentadora tingui incorporada recipients o atuells per al dosatge ja que podem amidar a voluntat, sòlids o líquids sense necessitat d'instal·lar bombes. També és imprescindible que centrifugue a 1000 r.p. m. per a reduir el temps de l'assecat. ? Secadora amb control d'humitat, així com control de la pausa de la temperatura d'entrada de l'aire i de sortida.

 Productes adequats que ens permetin netejar a baixa temperatura, en menys temps i amb menor acció mecànica. El producte per a l'acabat ha de donar elasticitat i volum a les peces evitant l'arrugat i facilitant el planxat .

 Els Equips de planxat, mentre el volum de peces tractades en WET CLEAN no sobrepassi el 50% de totes les peces a rentar, no necessitarem un equip especial de planxat, l'arrugat és similar al de la màquina de sec.